Girişimcilik

Taklitçilik ile başarılı olmak mümkün mü?
Yenilikçilik, taklitçilik, inovasyon, girişimcilik, startup

Rekabetin üst düzey olduğu alanlarda farklılaşan/yenilikçi firmalar ve ürünler liderliği ele geçirir ve daha uzun bir yaşam eğrisine sahip olur. Takipçi firmalar (yenilik yapamayan, yaratıcı olamayan, fırsatçı) ise ürün ve hizmetinizi kopyalayarak sektörde ayakta kalmaya çalışır. Bu durumu, çizili bir resmin altına karbon kağıdı koyarak çizmeye benzetiyorum. Resme bakarak çizecek kadar kabiliyetiniz olmadığı için karbon kağıdından (kopyalama kağıdı) istifade edersiniz. İş yaşamında da benzer durum söz konusu. Yenilikçi olacak kadar cesaretli, vizyon sahibi, yetenekli olmayanlar kopyalama işlemini kullanırlar. Çeşitli faaliyetler arasında uyum olması stratejik konumun sürdürülebilirliği için temeldir. Bir çok uyum sağlamış, birbirini destekleyen faaliyeti taklit etmek, bir ya da birkaç  faaliyeti taklit etmekten çok daha zordur. Pekala, başarılı ürün ya da hizmeti kopyalayarak ayakta …

Fikirden Startupa: erken başarısız ol
MVP Minimum Viable Product

İşsizlik rakamları ne yazık ki iç karartıcı. Genç işsizlik de hızla artıyor. Son verilere göre 15-24 yaş arası genç işsizliği yüzde 26.7’ye ulaştı. Genç kadın işsizliği Ocak 2019 döneminde yüzde 24.5’ten yüzde 29.1’e yükseldi. Öte yandan girişimcilik alanındaki istatistikler de yeterli düzeyde değil. Girişimcilik ekosisteminde yatırımlar istenilen düzeyden oldukça uzak olsa da özelikle genç nesil için girişimcilik ağır basan kariyer yollarından biri. Üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO), Kuluçka Merkezleri her geçen gün artıyor, beraberinde destekler ve teşvikler de artışta. Girişimciliğin özendiriliyor olması; ülkenin nitelikli üretim yapması, sıcak parayı çekmesi, yaşam kalitesini arttırması açısından önemli. Ancak çok geniş bir kitle halen yeni nesil girişimcilik; ölçeklenebilir bir iş fikri bulmak, yeni bir iş kurmak ve hızla büyütmek …