Öğrenci Kulüpleri Çalıştayı

Genel Bilgiler ve Amaç
Öğrenci kulüplerinin kurumsallaşmalarını; üniversitenin stratejik hedefleri doğrultusunda planlama ve eylem planlarını oluşturmalarını, bireysel kariyer hedeflerine ulaşmalarında kulüp çalışmalarını ilk basamak olarak konumlandırarak bireysel faydayı maksimize etmeyi sağlamak.

Çalıştay programını; kulüp olarak kendi kulübünüze özel ya da birkaç kulüp ile ortaklaşa, üniversite olarak ise tüm kulüpleriniz için organize edebilirsiniz.

 • Sosyal Liderlik (Gönüllük Esasına Dayalı Kulüp Liderliği - Eğitim)
 • İletişim Becerileri (Eğitim)
 • Kulüp Olmak (Eğitim + Uygulama)
  • Gönüllülük
  • Kulüp Ne Kazandırır?
  • İdari Yapı ve Plan
   • Vizyon, Misyon, Değerler
   • Organizasyon Şeması
   • Yönetim Kurulu ve Alt Birimler
   • Yıllık Plan
   • Stratejik Plan
  • İnsan Kaynakları Sistemi
   • Görev Tanımları, Gereklilikleri ve Dağılımı
   • Kulüp İçi Kariyer Planlama
   • Nitelikli Üye Havuzu Oluşturma
   • Üye Alım Kriterleri
   • Üye Mülakatları
   • Performans Değerleme Sistemi ve Transkript
   • Etkinlik Bazlı Görev Formu
  • Kurumsal Paydaşlar ve Sponsorluk
   • Kamu Kurumları, Odalar ve Birlikler
   • Sivil Toplum Kuruluşları
   • Ticari İşletmeler
   • Sponsorluk
  • Kulüp Tanıtımı
   • Kulüp Sunumu
   • Bir STK Olarak Kulüp Çalışmalarının Katkısı
   • Profesyonel Kariyer Açısından Kulüp Çalışmalarının Katkısı
  • 360 Derece Etkinlik Planlama Rehberi
   • Anket
    • Anket Araçları
    • Anket Sonuçlarını Değerlendirme ve Veri Yorumlama
    • Bir Pazarlama Aracı Olarak Anket
   • Etkinlik Kararı ve Toplantı
    • Etkinlik Amacı
    • Etkinlik Hedefi
    • Etkinlik Tarihi
    • Etkinlik Bazlı Görev Dağılımı
    • Etkinlik Bazlı Görev Formu
    • Paydaş Sorumlulukları
   • Etkinlik Öncesi Yapılacaklar
    • İdari Eylem Planı
    • Pazarlama Planı
    • Kurumsal İletişim
   • Etkinlik Sonrası Yapılacaklar
    • Etkinlik Değerlendirme Toplantısı
    • 360 Derece Etkinlik Raporu
    • Etkinlik Bazlı Performans Değerleme
    • Etkinlik Bazlı Transkript
    • Paydaş Raporları ve Teşekkür
    • Sık Yapılan Hatalar ve Sonuçları
  • Sunum (Takımların Sunumu)
 • Eğitim Sertifikası: İsminize düzenlenmiş eğitim sertifikası.
 • Eğitim Materyalleri: Eğitim slaytları ve dokümanlarını temin edebileceksiniz.
  • Etkinlik Rehberi: Başarılı bir etkinlik gerçekleştirmek için gerekli olan asgari şartların net olarak yer aldığı rehber.
  • Organizasyon Şeması: Kulüpler için ideal organizasyon yapısı örneği.
  • Görev Tanımları ve Gereklilikleri: Organizasyon içindeki görevlerin tanımlarının ve gerekliliklerinin belirtildiği doküman.
  • Etkinlik Kontrol Listesi: Başarılı bir etkinlik için; planlama, gerçekleştirme ve etkinlik sonu yapılacakların maddelendiği kontrol listesi dokümanı.
  • Görev Formu: Kulüp çalışanlarının etkinlik gerçekleştirme aşamasında üstlendikleri görevin hedeflerinin yer aldığı form.
  • Performans Değerleme Formu: Kulüp çalışanlarının etkinlik aşamasındaki performanslarını ölçen ve değerlendiren form. Bu form 360 derece performans değerleme yönetimi sistemi baz alınarak dizayn edilir ve doldurulur. Kulüp başkanı ve danışmanı tarafından imzalanır, onaylanır.
  • Etkinlik Raporu: Gerçekleştirilen etkinliğin başarısını ölçmek ve değerlendirmek için kullanılacak form.
  • Anket: Etkinlik gerçekleştirmeden önce, kulübün hedeflediği/hitap ettiği öğrenci kitlesinin ihtiyaçlarını belirlemek için kullanılacak form.
  • Etkinlik Aksiyon Planı: Etkinlik toplantısı ile belirlenen hedeflere nasıl ulaşılacağını ortaya koyan, birim ve kişi bazında hedeflere indirgenen eylem planı.
  • Sponsorluk Şartları: Sponsorluk görüşmelerinde talep edilen ayni ya da maddi destekler ve karşılığında sunulacak faydaların yer aldığı doküman.
  • Sponsorluk Sözleşmesi: Sponsorluk anlaşması.
  • Sponsorluk Firma Rehberi: Sponsor olma potansiyeli yüksek olan sektör ve firmaların belirlendiği, yapılan görüşmelerin not edildiği rehber.
  • Kulüp Sunumu: Kulüplerin yeni üyelere ne gibi kazanmalar kazandıracağını aktaran 6 dakikalık etkili sunum.