Öğrenci Kulüpleri Zirvesi

Genel Bilgiler ve Amaç
Öğrenci kulüplerinin sürdürülebilir bir başarı yakalayabilmeleri için sürdürülebilir bir sistem inşa etmeleri gerekir. Öğrenci kulüplerini yaşatan, varlığını anlamlı kılan en önemli unsur ise öğrencilerdir. Sistemli çalışan, yıllık planlarını yapan, kulüpte görev alanlara, etkinlikler ile öğrencilere ne gibi faydalar sunmak istediğini planlayan kulüpler sürdürülebilir başarının temelini atmış olurlar. Öğrenci Kulüpleri Zirvesi ile kulüplerin potansiyel hedef kitlesinde yer alan öğrencilere, sistemlerini, yıllık planlarını, sağlayacakları faydaları aktarmasını sağlıyoruz.

Bu zirveyi, üniversite olarak tüm kulüpleriniz için organize edebilirsiniz.

  Üniversiteye Katkısı

 • Üniversite, stratejik hedeflerine ulaşması için katkı sunan kulüplere, bunun gerçekleşmesi için emek sarf eden gönüllü öğrencilere sahip olabilecek.
 • Geleneksel reklam mecralarından ayrılarak, toplumda pozitif değişimin parçası olan gönüllü öğrenciler vasıtası ve kulüpler ile fark yaratabilecek.
 • Kulüplere Katkısı

 • Üniversite yönetimi tarafından kabul ve değer gördüklerini, önemsendiklerini fark edecekler.
 • Üniversitenin stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesinde sorumluluk sahibi olduklarının farkına varacaklar.
 • Yıl boyunca ulaşmayı arzu ettikleri geniş kitleye; kulüp yapılarını, hedeflerini ve ihtiyaç duydukları öğrenci profillerini anlatma fırsatına sahip olacaklar.
 • Kulüplerin podyumu diyebileceğimiz bu zirve ile kulüpler, öğrenciler nezdinde değerli bir konuma yükselecek.
 • Kulüplerin, birbirleri ile rekabet yerine bütünün anlamlı birer parçası oldukları pekişecek.
 • Kulüpler, yıl boyu gerçekleştirecekleri programlar hakkında potansiyel katılımcıları sene başından bilgilendirmiş olacaklar.
 • Öğrencilere Katkısı

 • Yeni öğrenciler üniversite yaşamına daha hızlı entegre olacak, diğer öğrenciler ile kaynaşacak ve beraberlerinde getirdikleri dinamik enerjilerini de doğru yönde kullanabilme imkanından haberdar olacaklar.
 • Yeni öğrenciler, ilk yıllarından itibaren üniversitedeki iş hayatına en yakın platform olan kulüplerde çalışma, iş hayatlarındaki ilk adımları, kulüpler ile atma fırsatına sahip olabilecekler.
 • Öğrenciler, teorik bilgileri pekiştirebilecekleri tüm kulüpler hakkında detaylı bilgiye sahip olacak ve ilgi duydukları organizasyonlara destek olacaklar.

Program PDF dokümanını indir

  Farkındalık Seansı

 • Gönüllülük Esasına Dayalı Liderlik
 • Toplumda Pozitif Değişimin Parçası Olmak
 • Bir Kariyer Basamağı Olarak Öğrenci Kulüpleri
 • Kulüp Sunumları (6 Dakika/Kulüp)

 • Organizasyon Yapısı
 • Yıllık Plan
 • Yıl Sonu Hedefleri
 • İhtiyaç Duyulan Öğrenci Profili
 • Görev Alanlara Katkılar
 • Neden Bu Kulüpte Yer Almalıyım?