Üniversite Öğrenci Kulüpleri Çalıştayı (İstanbul / 27 Mayıs 2018)

Öğrenci kulüplerinin kurumsallaşmalarını; üniversitenin stratejik hedefleri doğrultusunda planlama ve eylem planlarını oluşturmalarını, bireysel kariyer hedeflerine ulaşmalarında kulüp çalışmalarını ilk basamak olarak konumlandırarak bireysel faydayı maksimize etmeyi sağlamak.

Program Tarihi ve Saati: 27 Mayıs 2018 / 14.00 - 18.00

Program Yeri: Levent 199

 • Öğrenci Kulüplerinin Üniversiteye Getirisi/Götürüsü
 • Öğrenci Kulüplerinin Var Olma Amacı
 • Öğrenci Kulüpleri Sistemi
  • İdari Yapı ve Plan
  • İnsan Kaynakları Sistemi
  • Kurumsal Paydaşlık ve Sponsorluk
  • Kulüp Tanıtımı
  • 360 Derece Etkinlik Planlama Rehberi
 • Eğitim Sertifikası: İsminize düzenlenmiş katılım sertifikası.
 • Eğitim Materyalleri: Eğitim slaytları ve dokümanlarını temin edebileceksiniz.
  • Etkinlik Rehberi: Başarılı bir etkinlik gerçekleştirmek için gerekli olan asgari şartların net olarak yer aldığı rehber.
  • Organizasyon Şeması: Kulüpler için ideal organizasyon yapısı örneği.
  • Görev Tanımları ve Gereklilikleri: Organizasyon içindeki görevlerin tanımlarının ve gerekliliklerinin belirtildiği doküman.
  • Etkinlik Kontrol Listesi: Başarılı bir etkinlik için; planlama, gerçekleştirme ve etkinlik sonu yapılacakların maddelendiği kontrol listesi dokümanı.
  • Görev Formu: Kulüp çalışanlarının etkinlik gerçekleştirme aşamasında üstlendikleri görevin hedeflerinin yer aldığı form.
  • Performans Değerleme Formu: Kulüp çalışanlarının etkinlik aşamasındaki performanslarını ölçen ve değerlendiren form. Bu form 360 derece performans değerleme yönetimi sistemi baz alınarak dizayn edilir ve doldurulur. Kulüp başkanı ve danışmanı tarafından imzalanır, onaylanır.
  • Etkinlik Raporu: Gerçekleştirilen etkinliğin başarısını ölçmek ve değerlendirmek için kullanılacak form.
  • Anket: Etkinlik gerçekleştirmeden önce, kulübün hedeflediği/hitap ettiği öğrenci kitlesinin ihtiyaçlarını belirlemek için kullanılacak form.
  • Etkinlik Aksiyon Planı: Etkinlik toplantısı ile belirlenen hedeflere nasıl ulaşılacağını ortaya koyan, birim ve kişi bazında hedeflere indirgenen eylem planı.
  • Sponsorluk Şartları: Sponsorluk görüşmelerinde talep edilen ayni ya da maddi destekler ve karşılığında sunulacak faydaların yer aldığı doküman.
  • Sponsorluk Sözleşmesi: Sponsorluk anlaşması.

  Biletino üzerinden güvenli bir şekilde online ödeme yapabilirsiniz. EFT/Havale seçenekleri için lütfen iletişime geçiniz.

  Bu programı dilerseniz üniversitenizdeki öğrenci kulüplerine özel gerçekleştirebiliriz. Kurumsal talepleriniz ve online ödeme kanalı için lütfen danışmanımız Gamze Çetin ile iletişime geçiniz.